top of page

Bensu Arslan Er

Ortak

Ertas Partners ortaklarından Bensu Arslan Er, hukuk tasarımı ve içerik oluşturma konularında yaratıcı bir güç olarak ekibimize felsefi içgörü, sanatsal yetenek ve dijital bilgi birikiminin benzersiz bir birleşimini sunuyor.


Lisans eğitimini Felsefe alanında ve Yüksek Lisans eğitimini Sanat ve Medya alanında tamamlayan Bensu, bir radyo istasyonu ve iki dijital müzik dergisinde içerik oluşturarak çeşitli heyecan verici ve dinamik çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalarında iletişim ve tasarım yeteneklerini geliştirmiştir. Kavramları açıklığa kavuşturma ve geniş bir kitle için ilginç ve erişilebilir hale getirme tutkusu doğal olarak gelişmiştir.


Ertas Partners Hukuki Tasarım ekibinin yöneticisi olan Bensu, karmaşık hukuki konuları anlaşılabilir ve erişilebilir bir şekilde yeniden tasarlamaktadır. Tasarım araçları ve doğal iletişim yetenekleri sayesinde kurumsal anlayış ile hukuki bakış açısı arasındaki boşluğu kapatmaktadır.


Mesleki faaliyetlerin dışında, Bensu düzenli olarak Miksoloji sanatını icra etmek üzere bir kokteyl müzesinin etkinliklerinde yer almaktadır. Bensu'nun, misafirperver deneyimler yaratma yeteneği bu sayede gelişmektedir.

E-mail:

Bensu Arslan Er
bottom of page